Utvärdering 10 oktober

Vi hade en fantastisk eftermiddag på Varbergs Teater. Två av våra fina ambassadörer berättade om deras väg tillbaka. Vi hade även två föreläsare från Region Halland. World Mental Health Day 2019 – tema suicidprevention.   Läs hela utvärderingen!