Vi hade en fantastisk eftermiddag på Varbergs Teater.

Två av våra fina ambassadörer berättade om deras väg tillbaka.

Vi hade även två föreläsare från Region Halland.

World Mental Health Day 2019 – tema suicidprevention.

 

Läs hela utvärderingen!