Carina Thorstensson föreläser om balansgången mellan att vara ”duktig” och samtidigt brottas med självförakt, psykiskt självskadebeteende och en djupt sittande usel självkänsla. Ju fler framgångar i karriären, desto sämre mådde hon psykiskt, något som hon förnekade så länge det gick. Det mynnade ut i ätstörning och träningshets.
Karriären fick ett plötsligt slut som blev början till den lyckligaste delen av hennes liv.

Carina är ett finskt krigsbarnbarn. Hennes mor kom till Sverige från Finland som åttaåring med en lapp om halsen. Året var 1941 och Carinas mor fick aldrig någon hjälp att bearbeta traumat det innebar att skiljas från sina föräldrar och syskon. Hon fick så småningom fyra egna barn, men kunde inte knyta an till dem känslomässigt. Det var inget som Carina visste eller förstod konsekvenserna av förrän många år senare, när hon själv utvecklade psykisk ohälsa.

Carinas vilja att prestera ledde henne till en akademisk karriär, något som ingen i släkten eller bekantskapskretsen hade gjort förut. Hon doktorerade, blev internationellt erkänd forskare och docent, men trots framgångarna fanns den dåliga självkänslan där hela tiden. Att jobba mer och hårdare hjälpte inte. Carina berättade aldrig för sin mor om ätstörningarna, depressionerna eller hur dåligt hon mådde. När Carina själv fick barn fick hon stora problem med relationen till sin mor. Den blev allt kärvare med åren. Kort efter moderns död utsattes Carina för allvarliga kränkningar på arbetsplatsen och förlorade jobbet. Nu började hon bearbeta sina egna trauman och känslor på allvar och kunde så småningom försonas med sin döda mor.

Ätstörning och träningshets

Carina gick igenom ätstörning och träningshets redan på 80-talet, innan anorexi och ortorexi var kända begrepp. Hon drabbades av utmattningsdepression första gången som 30-åring och igen 20 år senare. Ångest och återkommande depressioner har stundtals gjort livet näst intill omöjligt. Carina är hårt fostrad att vara ”duktig” och klara sig själv. Hennes föräldrar ansåg att det var ett tecken på svaghet att be om hjälp. Bortsett från kortare samtalssessioner har hon tagit sig upp på egen hand varje gång. Men vid den andra utmattningsdepressionen gick det inte längre. Med hjälp av lång tids terapi, självmedkänsla, yoga och genom att lyssna inåt har hon nu identifierat sina egna värderingar och börjat leva sitt liv.

Carina vågade erkänna sin egen sårbarhet

Den verkliga vändpunkten för Carina kom när hon som väldigt vuxen äntligen vågade erkänna sin egen sårbarhet. Då fann hon samtidigt styrkan att förändra, och att be om hjälp. Många fnyser åt självhjälpsböcker men för Carina har de varit ett viktigt komplement och inneburit att hon har kunnat förstå och identifiera destruktiva tankar och mönster hos sig själv för att sedan förändra dem. I föreläsningen delar hon med sig av de lärdomar hon har fått och hur hon lärt sig att hantera skam, skuld och rädsla.

Hon vände kroppsfixeringen genom att sluta väga sig och hittade vägen tillbaka till sig själv genom att stanna upp och acceptera den hon är. För Carina är att må bra inte ett tillstånd utan en vision, ett mål att ständigt sträva mot. Hon övar dagligen på tacksamhet, att vara närvarande i nuet och att släppa taget. Idag mår hon bättre än hon har gjort på flera decennier.

Carina släppte forskningen och sin tidigare karriär helt och hållet. Det var inget enkelt beslut, men den långa sorgeprocessen gav insikter som hon inte vill vara utan idag. Nu har hon tagit några kliv åt ett annat håll, jobbar deltid och är i en process där hon omvärderar och upptäcker livet på nytt.

Pratar öppet om självförakt och kroppsfixering

Som Hjärnkollambassadör föreläser hon om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa för att öka kunskap och minska (själv)stigma, men också för att ingjuta hopp och mod hos alla som känner igen sig i hennes berättelse.

Många känner igen sig i Carinas berättelse om ett liv med prestationer, kontrollbehov, depressioner, skam, ångest och upplevd ensamhet. Hon pratar öppet om sitt självförakt, kroppsfixering och hur svårt det kan vara att ta emot kärlek när man inte älskar sig själv. Vi får ta del av hur hennes tillvaro rasade samman och hur hon tappade såväl sin identitet som tron på sig själv när hennes karriär fick ett tvärt slut, men också hur hon nu fick syn på vem hon verkligen var och vad som är viktigt i livet. Carina berättar om sin resa mot ett nytt meningsfullt liv och delar gärna med sig av vad som hjälpt henne på fötter igen.

Carina föreläser gärna för företag och på arbetsplatser, skolungdomar och studenter, anhörigföreningar och alla som är intresserade av att höra om hennes erfarenhet av psykisk ohälsa och väg till återhämtning.

Ta del av en teaser från Carinas föreläsning.

 

Våra andra ambassadörer!