Under Mona Nilssons föreläsning får vi höra om hur den psykiska ohälsan utvecklades och upplevdes och hur hon tog sig ur densamma. Idag lever Mona ett gott liv.

Monas båda föräldrar förlorade tidigt sina mödrar, vid två månaders respektive sex års ålder. På den tiden existerade inte någon bearbetning av traumat varken för barn eller den förälder som blev kvar vilket säkert påverkade dem. Mona växte upp i ett kärleksfullt hem. Det var viktigt att sköta sig och det betydde mycket ”vad folk skulle säga”. Det var något som skulle påverka Monas liv. Hon har många gånger gjort det som förväntats av henne och hon har tänkt mera på andra än på sig själv.

Monas psykiska ohälsa kom smygande efter flera år av arbete, bland annat som lärare och inom en ideell organisation. Hon hade ett stort ansvar för hemmet och barnen då mannen ofta var på resa i sitt arbete. Hon kände sig nedstämd och ledsen och ville förändra sin situation. Hon bytte arbete och började gå i terapi. Mona insjuknade två gånger i psykos och fick senare diagnosen bipolär sjukdom.

Det var flera faktorer i Monas liv som gjorde att hon mer målmedvetet tog ansvar för att bli frisk, få ett arbete och ett meningsfullt liv med glädje och tacksamhet.

Så mycket att vara tacksam över

Idag är Mona pensionär och har lämnat arbetslivet bakom sig, hon är dessutom seniorambassadör i Halland.

Monas sista arbete som hon fick efter sjukdomen avslutade hon med ”flaggan i topp” vilket kändes värdigt och skönt efter ett helt arbetsliv.

Livet som pensionär känns lyxigt, utan väckarklocka, och att i större utsträckning kunna förfoga över sin tid. Att bara kunna svinga benen över sängkanten och möta en ny dag med så mycket att vara tacksam över. Mona är tacksam över att hennes man och vuxna barn har varit med hela vägen och att de fortfarande finns i hennes liv. Det finns hopp, psykisk ohälsa behöver inte vara för evigt. Det går att bryta.

Av Mona får du ta del av en öppen och ärlig föreläsning om hur det var för henne att bli psykiskt sjuk, få flera diagnoser och hur hon tack vare en klok och kunnig medmänniska bestämde sig för att ta ansvar för sitt liv. Hon arbetade med sig själv på eget sätt och hon kunde ta tag i och förvalta de möjligheter till hjälp som gavs.

Från sina tidigare arbeten har hon erfarenhet av att möta människor och yrkesgrupper av skilda slag och känner sig redo att möta de flesta målgrupper.