Rebecca Erlandsson är legitimerad barnsjuksköterska samt utbildad seminarie- och familjehandledare. Till vardags arbetar hon arbetar som skolsköterska, föreläsare och med coachande samtal. Rebecca har många års erfarenhet av problemskapande beteenden dels genom sitt arbete men även som mamma till barn med ADHD och missbruksproblematik.