Flyktingbarn och psykisk ohälsa

Flyktingbarn och psykisk ohälsa – Mia

Mia Granström föreläser om hur det är att vara ”flyktingbarn och som åttaåring fly kriget på Balkan, och hur hon redan i tidig ålder började uppleva psykisk ohälsa i form av ångest och nedstämdhet. Både för egen del men även som anhörig till invandrarföräldrar. Mia kom till Sverige från Bosnien och Hercegovina 1992 när hon… Läs mer »

Felicia Eriksson

Under Felicia Erikssons föreläsning får vi lyssna till en historia om psykisk ohälsa som tar sin början i 12-årsåldern, där depressioner och tankar som senare skulle leda till anorexi redan visat sig. Felicia berättar om när hon fick sin diagnos och hur hon ser hoppfullt på livet och är tacksam över sina erfarenheter av sin… Läs mer »