Charlotte Ambassadör

Charlotte Claesson

Under Charlottes föreläsning får vi följa hennes historia, hur det har varit att växa upp med odiagnostiserad autism, mobbing och bipolär sjukdom. Charlotte har med åren skaffat sig strategier för att skapa sig ett bra liv trots sina funktionsnedsättningar.

 Charlotte hade en väldigt tuff skoltid med mycket mobbing och lärare som inte förstod Charlotte och… Läs mer »

Mona - Månadens ambassadör november 2022

Mona Nilsson

Under Mona Nilssons föreläsning får vi höra om hur den psykiska ohälsan utvecklades och upplevdes och hur hon tog sig ur densamma. Idag lever Mona ett gott liv. Monas båda föräldrar förlorade tidigt sina mödrar, vid två månaders respektive sex års ålder. På den tiden existerade inte någon bearbetning av traumat varken för barn eller… Läs mer »