Flyktingbarn och psykisk ohälsa

Flyktingbarn och psykisk ohälsa – Mia

Mia Granström föreläser om hur det är att vara ”flyktingbarn och som åttaåring fly kriget på Balkan, och hur hon redan i tidig ålder började uppleva psykisk ohälsa i form av ångest och nedstämdhet. Både för egen del men även som anhörig till invandrarföräldrar. Mia kom till Sverige från Bosnien och Hercegovina 1992 när hon… Läs mer »

Josefin Wikevand

Josefin Wikevand föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och utmattning från tidig ålder fram tills idag, både för egen del men även som anhörig.  Första gången Josefin träffade en psykolog var hon tolv år. Hennes mamma hade cancer och för att hantera paniken inom sig hade hon utvecklat tvångssyndrom och maniska ritualer. Som ung vuxen… Läs mer »