Beskriv sammanhanget där hen ska föreläsa och ungefärligt antal personer i publiken.
Till exempel en speciell diagnos eller erfarenhet av viss behandling.