Vi på Hjärnkoll Halland har i nuläget sexton ambassadörer. De föreläser i olika sammanhang som på skolor, arbetsplatser och intresseorganisationer.  Två gånger om året genomför vi också manifestationer för att uppmärksamma allmänheten om psykisk ohälsa. Därtill informerar vi på mässor och liknande.

Hjärnkoll startades som en kampanj till följd av ett regeringsuppdrag 2009. Uppföljande studier utförda av Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser visar att Hjärnkolls arbete gjort skillnad, de negativa attityderna, fördomarna och även självstigma kopplat till psykisk ohälsa minskade i de län där kampanjerna genomförts.

Sedan 2015 gick kampanjen över till att bli ett Riksförbund och flera regionala Hjärnkollsföreningar som idag arbetar tillsammans för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Bakom Hjärnkoll står paraplyorganisationen NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Organisationen består av flera patient-, brukar- och anhörigföreningar.  Alla organisationer finns representerade i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse. I Halland ansvarar NSPH Halland för Hjärnkollsarbetet i regionen.

Våga fråga, våga prata och våga lyssna

För att öka kunskapen om psykisk ohälsa och för att få fördjupad förståelse för våra psykiska olikheter behöver vi våga fråga, våga prata och våga lyssna. Det är då vi kan slå hål på fördomar och motverka isolering. Det leder också till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Det kan minska utanförskap, utslagning och kan rädda liv.