Carina

Carina

berättar inför Anhörigriksdagen 2019 om hur hennes föreläsning där kommer att handla om hur hennes mors bakgrund som finskt krigsbarn påverkat hennes eget liv. Läs mer här! »
https://www.hn.se/livets-g%C3%A5ng/charlie-k%C3%A4mpar-f%C3%B6r-dem-som-inte-kan-sk%C3%A4rpa-sig-1.11561695?noAccess=true&aId=1.11561695

Charlie

berättar om hur hon genom att föreläsa upplyser om psykisk hälsa (bakom betalvägg) Läs mer här! »