Våra ambassadörer föreläser om sin egen erfarenhet – på skolor, arbetsplatser, myndigheter, inom vården och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap om till exempel:

  • hur det är att leva med olika diagnoser, t.ex. depression, bipolär sjukdom, adhd, autismspektrum, utmattningssyndrom, beroende, psykos, ptsd, självskadebeteende m.m
  • hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa
  • hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa
  • hur migration kan påverka psykisk hälsa
  • idrott och psykisk hälsa
  • hur det är att växa upp med föräldrar med psykisk ohälsa

Hjärnkoll Halland kan även erbjuda en teaterföreställning, KÄNSLOSTORM – En föreställning om att vara anhörig.

Maila vår samordnare för mer information och intresseanmälan sara@nsph-halland.se