Varför är du Hjärnkollsambassadör?

Jag är ambassadör för Hjärnkoll för att jag vill sprida kunskap om hur det är att leva med psykisk ohälsa. Jag vill berätta att det många gånger är tufft men att det också kan medföra något positivt. Jag vill berätta min historia för andra med hopp om att få andra att våga öppna sig för vänner, familj, kollegor och andra människor i omgivningen. Det är först då som en förändring går att nå i samhället tror jag. Samhället behöver börja se på psykisk ohälsa på ett annat sätt och inte bara se det som en belastning både för personen och samhället i stort.

Vilka frågor brinner du för?

Det är svårt att säga vilka frågor jag brinner för. Känns som att jag brinner för alla frågor som har med psykisk ohälsa att göra. Men det jag känner är viktigt är just att våga prata för att på så sätt minska stigmat kring psykisk ohälsa.

Har du någon förebild?

Mina förebilder är mina systerdöttrar som trots mycket utmaningar i livet är fantastiska personer med mycket empati och medmänsklighet. Utan dem skulle jag nog inte levt idag.

Vad gör du för att må bra?

Jag är mycket ute i naturen med min hund och försöker att träffa familj och vänner även när det känns motigt. Det är ofta då jag behöver det som mest. Jag tränar också ett flicklag i fotboll som ger mig mycket energi. Lagom balans mellan vila och aktivitet är viktigt för mig vilket jag aktivt behöver tänka på.

//Jenny