Varför är du Hjärnkollambassadör?

Jag började föreläsa innan projektets start så när Hjärnkoll kom till var det en perfekt plattform och utbildning för mig. Då jag, liksom många andra med mina erfarenheter har en begränsad ekonomi, är jag tacksam över möjligheten att vara ambassadör och få tillgång till både gemenskapen och möjligheten att få vara med och påverka attityder.

Jag har livslång erfarenhet av såväl psykiatri som socialpsykiatri. Först BUP, sen vuxenpsykiatri – både öppen och slutenvård, behandling och placeringar. Jag har varit mycket vilsen, suicidal med självskadebeteende. Det har tagit lång tid och hårt arbete för att komma dit jag är idag.

Det är fantastiskt att min livserfarenhet är en merit jag kan dela med mig av. Kanske till och med ge hopp till andra om att det går att leva ett bra liv med diagnoser och funktionsvariationer. Och förhoppningsvis ta död på lite fördomar och visa att vi är människor precis som vem som helst.

Vilka frågor brinner du för?

I princip alla. Människors lika värde är viktig princip för mig. Men den fråga som jag arbetar mest med är samsjuklighet, framför allt missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Det är den grupp som hamnar utanför alla system och som faktiskt till och med saknar de berömda stolarna att falla mellan.

En annan fråga som ligger mig nära är arbete och sysselsättning. Den absoluta majoriteten, hur sjuk man än är eller har varit, vill arbeta. Alla människor behöver att sammanhang och mening. Tyvärr är det sällan vi får det på villkor som fungerar. Tillsammans med några andra startade vi för några år sen ett arbetsintegrerande socialt företag av just den anledningen. Där har vi möjlighet att ta emot och möta människor på deras villkor. Vi ger möjlighet till att få arbeta 100% av sin kapacitet oavsett om det är 2 timmar i veckan eller 40.

Nästa fråga som jag engagerar mig i är boende. Det är nettop omöjligt att leva ett gott liv utan ett boende, ett hem. Många människor med psykisk sjukdom saknar idag ett boende eller har svårt att klara ett eget boende och det finns alldeles för få boenden med rätt stöd.

Har du någon förebild?

Elise Ottesen-Jensen, kallad Ottar. Hon for runt i Sverige och utbildade människor trots att det var förbjudet med sexualupplysning. Hon kämpade för kvinnors rättigheter och homosexuellas existens. Hon startade RFSU, skrev böcker och artiklar och framför allt agiterade hon. Ottar är min absoluta förebild.

/Charlie