Elva råd för att vara en bra vän:

 1. Fråga! Visa att du bryr dig och att du har tid för honom eller henne.
 2. Lyssna utan att ge råd. Om personen som mår dåligt vill prata om sina problem är det viktigt att du tar dig tid att lyssna. Försök att vara helt närvarande. Undvik att prata om dina egna problem och känslor. Öppna frågor gör det lättare för personen att berätta. Ge din syn på saken, men undvik att ge råd. Låt personen finna sina egna svar då han eller hon känner sig själv bäst.
 3. Uppskatta personen. Ge beröm och berätta allt det positiva du ser hos personen.
 4. Visa att du finns – håll kontakten.Ofta kan det kännas svårt för den som mår psykiskt dåligt att prata om sina känslor. Visa att du finns till hands när och om han eller hon vill prata.
 5. Visa tålamod. Undvik att be personen att ta sig samman, rycka upp sig, eller skärpa sig. Känslorna, tankarna och beteendet kan verka irrationellt för dig, men för henne eller honom är de äkta, verkliga och rationella.
 6. Hjälp till att bena ut problemen. När en mår psykiskt dåligt är det lätt att se alla problem hopa sig. Hjälp din vän genom att fokusera på ett problem i taget.
 7. Säg att du gärna hjälper till. Det är inte lätt att ta hjälp när man mår dåligt. Att svara på frågan ”får jag hjälpa dig” blir oftast svårt. Träng dig på och visa att du finns till hands.
 8. Försök att ingjuta framtidshopp. Berätta att de allra flesta som mår psykiskt dåligt återhämtar sig eller hittar fungerande livsstrategier. Det finns ingen grund till att tro att psykiska problem kommer att vara för alltid.
 9. Uppmuntra till att göra roliga saker. Det ger den som mår psykiskt dåligt möjligheten att tänka på något annat. Om personen säger nej, bjud in igen.
 10. Uppmuntra till professionell hjälp. Exempelvis kan han eller hon ta kontakt med sin läkare på vårdcentralen eller annan läkare inom den psykiatriska vården. Du kan också själv ta kontakt för att få vidare råd om hur du bäst kan hjälpa.
 11. Ta hand om dig själv. Om du upplever att du som närstående får det svårt, sök då själv stöd och hjälp.