Evenemangsdetaljer

Mikaela Waltersson, ordförande regionstyrelsen föreläser om regionens arbete kring jämlikhetsfrågor.

Charlie, Hjärnkollsambassadör föreläser om ekonomisk jämlikhet kopplat till psykisk hälsa.

Peter, Hjärnkollsambassadör föreläser om jämlikhet i vården när man har en beroendeproblematik.

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams-möte
Anmäl dig via länken: Anmäl dig via länken!